Uppsala distrikt

Uppsala distrikt

Styrelse

 

Ordförande

Bengt Wiraeus
Tel: 0708563796
Mejl: [email protected]

Sekreterare

Gun-Britt Gunnarsson
Tel: 0722307121
Mejl: [email protected]

Kassör

Carola Wallin
Tel: 0705277817
Mejl: [email protected]

Vice ordförande

Gunnel Borgegård
Tel: 018-26 24 20
Mejl: [email protected]

Ledamöter

Kerstin Sjöberg
Tel: 0705538890
Mejl: [email protected]

Charlotte Bjälkebring Carlsson

Tel:

Mejl:

Ersättare

Tuulikki Lehmuksela-Olsson
0173-10098/0730797037
mejl: [email protected]

 

Birgit Frosterud Savolainen
Tel: 0707474984
Mejl: [email protected]