Tillställning

Program Nordkalottkonferans

 

Konferens – föreläsningar och samtal:

Fredag 19.8.2016: Kulturtraditioner på Nordkalotten

Moderator: generalsekreterare Michael Oksanen, Pohjola-Norden

11:00                Registrering och lunch

12:00                Välkommen till Kemi

Representant för Kemi stad och ordförande för Pohjola-Norden Lapplands distrikt, Simo Rundgren

12:20                Varför är gränsöverskridande så svårt?

Hur är vi egentligen, hur olika och hur påverkar det vårt handlande

Finland: författare Rosa Liksom

Sverige: författare Mikael Niemi

Norge: författare Tor Eystein Øverås

Sapmi: författare Siiri Magga-Miettunen

– samtal med föreläsarna – om våra likheter och olikheter

15:00                Kaffe

15:30                Språkens ställning i respektive land, borde man göra något åt det?

Finland: Ulla-Maj Wideroos

Sverige: landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartement

Norge: emeritus professor Einar Niemi

– samtal om nordiska språkens ställning i respektive land

– kan vi förslå någon lagändring för att förbättra språkens ställning

17:00                Generalsekreterarna Michael Oksanen, Bo Andersson ja Espen Stedje

Förlagsdirektör Eero Sauri
– sammandrag av dagen
– presenterar under dagen framkomna problemställningar som vi ska försöka föra vidare

19:00 ->            Mottagning, Kemi stad, kulturprogram

 

Lördag 20.8.2016: Språken på Nordkalotten och näringslivet

Moderator: generalsekreterare Bo Andersson, Föreningen Norden Sverige

09.00                Kulturprogram

Sång framfört av barn

Bo Andersson presenterar dagens program

09.15                Klarar man sig med finska språket i Sverige och Norge?

Norge: daglig leder Silja Skjelnes-Mattila, Storfjord språksenter

Sverige: lärare Sari Oja, Övertorneå

Norge: koordinator Riitta Leinonen, Nordkalottens Gränstjänst

Finland: sakkunnig Jukka Olli, Business Oulu

– hur undervisar man finska i Sverige och Norge

– presenteras problem som bristfälliga språkkunskaper orsakar för företagare

10.20                Kaffe

10:40                Varför ska jag lära mig svenska i Finland?

Finland: ordförande Kari Jukarainen, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf

Finland: riksdagsman Katri Kulmuni, Finlands Riksdagen

Finland: projektledare Tiinaliisa Granholm, Svenska nu – nätverk

– nära relation till de andra nordiska länderna

– språket på arbetsmarknaden

12:00                Lunch

13:00                Business på samiska

                        Sapmi:

Sverige: teaterchef Åsa Simma, Giron Sámi Teáhter

Sapmi: rektor Liisa Holmberg, Sameområdets utbildnings center

– utbildningen baserar sig på samisk kultur

– gränslös utbildning

– företagare och konstnärer diskuterar sinsemellan och med publiken om samespråkigt företagande på Nordkalotten

14:45                Kaffe

15:15                Öppen scen – Språkets betydelse för mig

Generalsekreterarna svarar på frågor

– den som vill får föra fram sitt budskap

– reserverad tid för en replik max 5 min.

– repliken kan även användas för marknadsföring av produkter

16:15                Dagens sammandrag

 17:00                Rundtur i Kemi

19:00 ->            Middag och kulturprogram på Cumulus hotellets restaurang

Middags tal:       distriktsordförande, Simo Rundgren, Pohjola-Norden Lappland; välkommen

distriktsordförande, Eivor Olofsson, föreningen Norden Norrbotten; hälsningar från Norrbotten

Dans  

 

Söndag 21.8.2016: Näringsliv

Moderator: generalsekreterare Espen Stedje, Foreningen Norden, Norge

10:00                Hur kan näringslivet dra nytta av regionen? – kulturexport

Finland: producent Hannu Alatalo, Mustanparta Väärtit

Finland: VD Susanna Koutonen, Kemi Snöslott

Sverige: företagare

Norge: festivalchef Karoline Trollvik, Riddu Riddu

– kulturexport

– hur kan man dra nytta av regionens profil i marknadsföring

– hur får man synlighet med lokalheten

– exempel på lyckade idéer

11:30                Sammandrag och hälsningar framåt

Ett sammandrag av konferensen, distriktsordförande Simo Rundgren, Pohjola-Norden Lappland

Hälsningar framåt generalsekreterare Espen Stedje, Foreningen Norden, Norge

12:00                Lunch och hemfärd