Tillställning

Extra årsmöte Håbo avdelningen

Till medlemmarna i Föreningen Nordens lokalavdelning i Håbo kommun

 

Nordenavdelningen i Håbo har gått på sparlåga några år men nu är det dags för en omstart. Därför bjuder Uppsala läns distrikt av Föreningen Norden in till extra årsmöte. Onsdagen den 28 september 2016 kallas Ni härmed till extra årsmöte. Plats: Kommunalhuset, Bålsta. Tid: Klockan 19. Vår generalsekreterare Bosse Andersson besöker årsmötet och talar om ”Nya tider och utmaningar för det nordiska samarbetet”.

Jag vill samtidigt inbjuda till några aktiviteter i distriktets regi. Distriktet ordnar en resa till Ålands skördefest 17-18 september med övernattning på Saltviks B&B. För anmälan kontakta Tuulikki Lehmuksela-Olsson, 0173-100 98, 073-0797037. Det blir besök på bondgårdar, gårdsbutiker och museer. Vi reser i egna bilar och ordnar med samåkning. Vi som gjorde resan förra året kan verkligen rekommendera denna utflykt som är ett samarrangemang mellan distriktet och Östhammarsavdelningen.

På FN-dagen måndagen den 24 oktober kl 16.30 gästar oss Folke Bernadotte d y. Han talar om ”Min far – greve Folke Bernadotte”. Greve Folke Bernadotte mördades under ett FN-uppdrag i Palestina 1948 och är en av världens mest kända svenskar. Plats: Västgöta nation, Slottsgränd 8 A, intill Västgötaspången och Västra Ågatan i centrala Uppsala.

Jag vill också påminna om de viktiga jubileumsår som närmar sig för oss i Nordenrörelsen. Nästa år firar republiken Finland 100 år av självständighet. I svallvågorna av den ryska revolutionen utropades den 6 december 1917 den nya fria staten. I Finland präglas redan nu mycket av det offentliga livet av förberedelserna för detta viktiga märkesår.

År 2019 fyller vår nationella organisation hundra år. Ett antal engagerade svenska nordister samlades våren 1919 på Svenska Läkaresällskapet vid Sankta Clara kyrka i centrala Stockholm för att bilda vår nationalförening. Samma gjorde en grupp norrmän och danskar i sina länder. År 1924 bildades också en finsk förening, Pohjola Norden.

En nationell organisation är inte mycket om den saknar lokal förankring. Det nordiska samarbetet utförs på olika nivåer och i olika sammanhang men det lokala arbetet är en grundbult i ett levande Norden. Den nordiska gemenskapen behövs, inte minst i dessa tider när vi på olika sätt kan märka hur den Europeiska gemenskapen sviktar. Vill Ni hålla er uppdaterade om vad som händer i Föreningen Norden på nationell nivå, i distrikt och lokalavdelningar:Titta in på www.norden.se.

Jag ser fram emot att möta Er vid extra årsmötet den 28 september. För som sagt, utan levande lokalavdelningar blir Föreningen Norden en tom fasad.

 

Bästa hälsningar och väl mött den 28 september

Per Olof Widell

Ordförande i Uppsala läns distrikt av Föreningen Norden