Tillställning

Besök Ångströmlaboratoriet


Vågenergi – en alternativ
energiform i Norden

Fil dr Rafael Waters berättar om forskningen för att utvinna elenergi ur havets vågor och visar oss runt bland laboratoriets apparater.

Tid: Tisdagen den 7 mars, kl 16.30
Plats: Samling vid porten till Ångströmlaboratoriet