Tillställning

Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Föreningen Norden i Uppsala läns distrikt

Härmed kallas ombuden för Uppsala läns lokalavdelningar av Föreningen Norden till årsmöte.

Plats: Hökhuvuds bygdegård, Östhammars kommun
Resväg: ta avfart till vänster från stora vägen mot Östhammar efter Gimo,
med buss 811 från Uppsala mot Öregrund klockan 10.20 avgång Uppsala bussterminal hållplats A3

När? Lördagen den 19 mars 2016 klockan 12.00

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar Nordiskt Gästabud, måltid 150 kronor. Kulturprogram. Boklotteri.

Välkommen!

Per Olof Widell
Ordförande i Uppsala läns distrikt av Föreningen Norden