Tillställning

Årsmöte Uppsala distrikt


Distriktet har årsmöte den 25/3 2017

Plats Ekerö linjens färja som avgår från Grisslehamn klockan 10,00. Anslutningsbussar finns från flera olika platser. Bland annat Enköping gamla busstation 7,30 Uppsala klockan 8,00  Boka din anmälan till Gun-Britt Gunnarsson senast 12/3 mail till [email protected] eller telefon 0722-307121

Var och en betalar för sig. Båtbiljett betalas kontant vid färjan.

Buss och båt kostar 60:- endast båt 40:-

 

Gun-Britt behöver fylla i en namnlista på alla som ska med. Där ska framgå för-och efternamn, födelseår, kön och nationalitet. Önskemål om busstransport och på vilken ort man önskar kliva på, behöver också finnas med.  Ev information som kan vara till nytta i en räddningssituation bör också meddelas, typ sjukdom?  Giltigt identitetsbevis ska medföras på resan och visas upp på begäran!

Övriga frågor kontakta Gun-Britt.

Välkomna