Tillställning

Årsmöte Håbo lokalavdelning

Till medlemmarna i Föreningen Nordens lokalavdelning i Håbo kommun

 

Ni kallas härmed till årsmöte med Nordenavdelningen i Håbo: måndagen den 23 januari 2017. Tid: Klockan 19. Plats: Kommunalhuset, Bålsta.

Jag vill även här påminna om det viktiga jubileumsår som vi i Nordenrörelsen gått in i. I år firar republiken Finland 100 år av självständighet. I svallvågorna av den ryska revolutionen utropades den 6 december 1917 den nya fria staten. I Finland präglas mycket av det offentliga livet av just detta jubileum.

År 2019 fyller vår nationella organisation hundra år. Ett antal engagerade svenska nordister samlades våren 1919 på Svenska Läkaresällskapet vid Sankta Clara kyrka i centrala Stockholm för att bilda vår nationalförening. Samma gjorde en grupp norrmän och danskar i sina länder. År 1924 bildades också en finsk förening, Pohjola Norden.

En nationell organisation är inte mycket om den saknar lokal förankring. Det nordiska samarbetet utförs på olika nivåer och i olika sammanhang men det lokala arbetet är en grundbult i ett levande Norden. Den nordiska gemenskapen behövs, inte minst i dessa tider när vi på olika sätt kan märka hur den Europeiska gemenskapen sviktar. Vill Ni hålla er uppdaterade om vad som händer i Föreningen Norden på nationell nivå, i distrikt och lokalavdelningar:Titta in på www.norden.se.

 

Bästa hälsningar och väl mött den 23 januari 2017

Per Olof Widell

Ordförande i Uppsala läns distrikt av Föreningen Norden