Styrelse

Ordförande

Per Olof Widell
Tel: 018 510 641
Mejl: perolof.widell@nybyvision.se

Sekreterare

Gun-Britt Gunnarsson
Tel: 0722307121
Mejl: mimmi51@spray.se

Kassör

Carola Wallin
Tel: 0705277817
Mejl: carola_wallin@tele2.se

Vice ordförande

Gunnel Borgegård
Tel: 018-26 24 20
Mejl: g.borgegard@gmail.com

Ledamöter

Kerstin Sjöberg
Tel:
Mejl: mygg42@telia.com

Håkan Welin
Tel: 0704699344
Mejl: hakan.welin@bktv.nu

Ersättare

Tuulikki Lehmuksela-Olsson
0173-10098/0730797037
mejl: tuuliolsson@hotmail.com

 

Adjungerad
Pär Dalén
Mejl: par.dalen@gmail.com